Znak HaZZ
 
 
 


             
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 1, Prešov


Poloha KR HaZZ Prešov

Prihlášku na overovanie odbornej spôsobilosti si môžete stiahnuť tu  [ .doc]

Súhlas na spracúvanie osobných údajov si môžete stiahnuť tu  [ .doc]

Čo potrebujete vedieť?


Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o overovaní odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
špecialistu požiarnej ochrany, technika požiarnej ochrany a preventivára požiarnej ochrany obce tu  [ .pdf]